dekunstvanhetflirten.nl
               

Lezen en schrijven met lichaamstaal

Je zou het misschien niet zeggen, maar wat je zegt in een flirt is eigenlijk niet eens het belangrijkste. Hoe je kijkt, hoe je beweegt en hoe je op de ander reageert speelt een veel grotere rol. Het belang van lichaamstaal bij flirten mag niet onderschat worden.

Er is in de loop der tijden veel onderzoek gedaan naar het belang en effect van lichaamstaal. En al die onderzoeken concluderen min of meer hetzelfde: bij een eerste ontmoeting is wat je zegt voor ongeveer 7 procent van invloed op de indruk die je achterlaat. Ongeveer 40 procent van de indruk wordt bepaald door de manier waarop je het zegt, en 53 procent van de indruk die de ander van jou krijgt, wordt bepaald door lichaamstaal. Met name de ogen spelen daarbij een belangrijke rol.

Spiegel van de ziel
Je ogen zijn de spiegel van je ziel, zo wordt gezegd. En niet voor niets. Aan de blik van iemand kun je heel erg veel aflezen. Wanneer je met iemand flirt geven de ogen doorlopend flirtsignalen af. Dat doe je eigenlijk zonder dat je je daar heel erg van bewust bent.

Je denkt bij flirten misschien aan lange, zowele blikken, maar flirten met je ogen gaat veel verder dan dat. Vrouwen bijvoorbeeld hebben de neiging om veel met hun ogen te knipperen wanneer ze iemand leuk vinden. Mannen hebben de neiging om in dat geval hun wenkbrauwen iets op te trekken waardoor hun ogen wat groter lijken. Bovendien zijn bij zowel mannen als vrouwen de pupillen wat groter, en zijn de ogen beweeglijker.

Houding
De manier waarop je staat of zit, en de positie van je hoofd zeggen veel over de spanning die er tussen jou en je partner in de lucht hangt. Mensen die flirten kijken elkaar vaak met een schuin hoofd aan, terwijl ze doorlopend glimlachen. De houding is op elkaar gericht (zie ook 'spiegelen', hieronder) en de afstand tot elkaar is meestal iets kleiner dan bij een gewoon gesprek.De mond staat ook niet stil. Tijdens een goede flirt tuit je je lippen, lik je aan je lippen of bijt je op je onderlip.

Er wordt weleens gezegd dat mensen die flirten elkaar vaker even terloops aanraken, maar die bewering kun je met een korreltje zout nemen. Het aanraken van een ander is een intiem gebaar, dat je juist als er leuke spanning is tussen twee mensen juist niet doet.

Spiegelen
Uit de NLP kennen we de term 'spiegelen'. Dit houdt in dat je de lichaamshouding en gezichtsuitdrukking van je gesprekspartner overneemt. Vaak gebeurt dit zonder dat je dat zelf heel erg in de gaten hebt, maar er zijn ook mensen die dit heel bewust doen.

Maar voor de meeste mensen is spiegelen een onbewuste reflex, die de functie heeft van sociaal bindmiddel. Onbewust vinden mensen het namelijk fijn wanneer de ander er op dezelfde manier bijzit, en op dezelfde manier kijkt als zijzelf. Je voelt je daardoor meer op je gemak en meer verbonden met de ander.

Jezelf aanraken
Zoals gezegd: het 'subtiel' aanraken van je gesprekspartner is meestal te intiem en kun je beter achterwege laten. Maar vooral vrouwen hebben de neiging om tijdens het flirten doorlopend zichzelf aan te raken. Met name hun gezicht en hun heupen. Mannen hebben die neign veel minder. Die plukken eerder aan een bierviltje of spelen met hun glas of een theelepeltje.

Copyright - Privacybeleid